Inscripcions

 

INSCRIPCIONS ONLINE I RESERVA DE PLAÇA PEL CURS 2022-23:

A partir del 10 de maig

 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS I  PORTES OBERTES:

ALUMNES  ANTICS

10 de maig 19-20h, 12 de maig 15:30-19h i 13 de maig 18:30-20h

ALUMNES NOUS

14 de maig de 10:30-13h

INICI DEL CURS 2022-23:  dilluns 5 de setembre

(el cor juvenil i el cor d’adults comencen el 3 d’octubre)

MATRÍCULA

*Inclou matrícula,  assegurança, carpeta i fotocòpies

ALUMNES ANTICS: 40€

ALUMNES NOUS: 60€ 

*5 euros menys per cada membre de la família (pares, mares i germans/es)

* Famílies nombroses o monoparentals noves paguen preu d’alumne antic. (Cal mostrar documentació)

DUBTES

Si tens una consulta, un dubte o si no has pogut venir presencialment, pots contactar per correu o telèfon. L’adjudicació d’horaris de classes particulars es farà segons l’ordre d’arribada.

 

C/Palamós 49, Celrà

info@espaimusicalcelra.cat

676 56 20 69

Formulari d’inscripció

Dades de l'alumne

Pots afegir més d'1 alumne en una mateixa inscripció (Ex: germans, familiars...)

Dades bancaries

Autoritzacions


Que la meva imatge o la imatge dels meu/a fill/a (en cas de ser menor d’edat) pugui aparèixer en fotografies o videos corresponents a activitats realitzades a càrrec de “El Local, espai musical” i publicades a:
-Pàgines web del centre/facebook/instagram
-Filmacions destinades a difusió pública no comercial
-Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu o del poble
-Presentacions digitals

Aquesta autorització s’entén otorgada pel temps que duri la relació amb el Centre, a no ser que l’interessat la revoqui expressament.

Conformitat amb la normativa de l’espai.


- Les absències del professorat són recuperables. És a dir, sempre intentem buscar un substitut/a. En cas de no trobar-ne se us comunica amb antelació i es recupera la sessió un altre dia i hora acordat.

- Les absències de l’alumne NO són recuperables ni tampoc s’abona l’import. En cas de no poder venir no es canvia de dia ni d’hora la sessió.
En cas de baixa temporal mèdica de llarga duració o convalescència, la direcció valorarà la situació i oferirà la recuperació d’aquestes classes o la baixa temporal de l’escola si s’escau.

- Les classes dels formats grupals no són recuperables en cap cas.

- El curs 2021-22 serà del dilluns 6 de setembre al divendres 17 de juny. Es demana un compromís per realitzar el curs sencer.

- Ens comprometem a oferir una mitjana de 35-38 classes durant el curs i a adaptar els festius de tal manera que es compleixi.

- Es paga una quota mensual fixe de setembre a juny. La tarifa que pagueu és una mitjana entre les 35-38 sessions que realitzeu durant el curs.

- En cas de retorn d’un rebut, el mes següent es cobraran 5 euros més per les despeses de devolució i gestió.

- En cas de voler donar-se de baixa d’alguna activitat, és necessari notificar-ho via email 2 setmanes abans que acabi el mes. En cas contrari es cobrarà la mensualitat corresponent.


Aquesta web utilitza cookies. Si continues navegant estàs acceptant-la.   
Privacidad