Inscripcions

 

INSCRIPCIONS ONLINE I RESERVA DE PLAÇA PEL CURS 2023-24:

A partir del 10 de maig

 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS I  PORTES OBERTES:

ALUMNES  ANTICS

10 de maig 19-20h, 12 de maig 15:30-19h i 13 de maig 18:30-20h

ALUMNES NOUS

14 de maig de 10:30-13h

INICI DEL CURS 2023-24:  dimarts 12 de setembre

(el cor infantil i el cor d’adults comencen el 2 d’octubre)

MATRÍCULA

*Inclou matrícula,  assegurança, carpeta i fotocòpies

ALUMNES ANTICS: 40€

ALUMNES NOUS: 60€ 

*5 euros menys per cada membre de la família (pares, mares i germans/es)

* Famílies nombroses o monoparentals noves paguen preu d’alumne antic. (Cal mostrar documentació)

DUBTES

Si tens una consulta, un dubte o si no has pogut venir presencialment, pots contactar per correu o telèfon.

L’adjudicació d’horaris de classes particulars es farà segons l’ordre d’arribada.

 C/Palamós 49, Celrà

info@espaimusicalcelra.cat

676 56 20 69

Formulari d’inscripció

Dades de l'alumne

Dia, mes i any

Pots afegir més d'1 alumne en una mateixa inscripció (Ex: germans, familiars...)

Dades bancaries

Autoritzacions


Que la meva imatge o la imatge dels meu/a fill/a (en cas de ser menor d’edat) pugui aparèixer en fotografies o videos corresponents a activitats realitzades a càrrec de “El Local, espai musical” i publicades a:
-Pàgines web del centre/facebook/instagram
-Filmacions destinades a difusió pública no comercial
-Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu o del poble
-Presentacions digitals

Aquesta autorització s’entén otorgada pel temps que duri la relació amb el Centre, a no ser que l’interessat la revoqui expressament.

Drets d'imatge *

Marxar sols *

Conformitat amb la normativa de l’espai


- Les absències del professorat són recuperables. Sempre intentem buscar un substitut/a. En cas de no trobar-ne es comunica amb antelació i es recupera la sessió un altre dia i hora acordat.

- Les absències de l’alumne NO són recuperables ni tampoc s’abona l’import. En cas de no poder assistir no es canvia de dia ni d’hora la sessió, ja sigui de classe individual o grupal. Es dóna la opció de fer la classe online el mateix dia i hora si s'escau.

En cas de baixa temporal mèdica de llarga duració o convalescència, la direcció valorarà la situació i oferirà la recuperació d’aquestes classes o la baixa temporal de l’escola si s’escau.

- Per reservar plaça i horari cal pagar la matrícula. En cas de no voler realitzar l'activitat l'import de la matrícula no es retorna.

- Es paguen 10 mensualitats senceres de setembre a juny.

-Ens comprometem a oferir una mitjana d'entre 35-38 classes durant el curs i a adaptar els festius de tal manera que es compleixi. La quota mensual és la mitjana entre totes aquestes sessions.

- En cas de retorn d’un rebut, el mes següent es cobraran 5 euros extres per les despeses de devolució i gestió del banc.

- En cas de voler donar-se de baixa d’alguna activitat, és necessari notificar-ho per correu electrònic 2 setmanes abans que acabi el mes. En cas contrari, es cobrarà la mensualitat corresponent.


Aquesta web utilitza cookies. Si continues navegant estàs acceptant-la.   
Privacidad