Inscripcions

 

INSCRIPCIONS ONLINE I RESERVA DE PLAÇA PEL CURS 2021-22:

A partir del 10 de maig

 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS I  PORTES OBERTES:

ANTICS ALUMNES: Dissabte 22 de maig de 10-13h i de 16-18h

NOUS ALUMNES: Dissabte 22 de maig de 16-18h

INICI DEL CURS 2021-22:  dilluns 13 de setembre

(el cor juvenil i el cor d’adults comencen el 4 d’octubre)

 

MATRÍCULA

*Inclou matrícula,  assegurança, carpeta i fotocòpies

ALUMNES ANTICS: 40€/CURS.

ALUMNES NOUS: 60€ a partir de setembre, 50€ a partir d’1 de gener, 40€ a partir d’1 d’abril

*5 euros menys per cada membre de la família (pares, mares i germans/es)

* Famílies nombroses o monoparentals noves paguen preu d’alumne antic. (Cal mostrar documentació)

DUBTES

No dubteu en contactar, si teniu consultes a fer o si no heu pogut venir presencialment per tal de reservar l’horari més adequat per vosaltres. L’adjudicació d’horaris de classes particulars es farà segons l’ordre d’arribada.

 

C/Palamós 49, Celrà

info@espaimusicalcelra.cat

676 56 20 69

Formulari d’inscripció

Dades de l'alumne

Pots afegir més d'1 alumne en una mateixa inscripció (Ex: germans, familiars...)

Dades bancaries

Autoritzacions


Que la meva imatge o la imatge dels meu/a fill/a (en cas de ser menor d’edat) pugui aparèixer en fotografies o videos corresponents a activitats realitzades a càrrec de “El Local, espai musical” i publicades a:
-Pàgines web del centre/facebook/instagram
-Filmacions destinades a difusió pública no comercial
-Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu o del poble
-Presentacions digitals

Aquesta autorització s’entén otorgada pel temps que duri la relació amb el Centre, a no ser que l’interessat la revoqui expressament.

Conformitat amb la normativa de l’espai.


-Quan un professor/a no pot venir a fer classe sempre busquem substitut i no avisem. En cas de no trobar-ne se us comunica amb antelació i es recupera la sessió.
-Les absències de l’alumne NO són recuperables ni tampoc s’abona l’import. En cas de baixa temporal mèdica de llarga duració o convalescència, la direcció valorarà la situació i oferirà la recuperació d’aquestes classes o la baixa temporal de l’escola però NO es retornaran les quotes de les classes ni s’abonaran. Les classes dels formats grupals no són recuperables en cap cas.
-Ens comprometem a oferir una mitjana de 33-36 classes durant el curs.
-Es paga una quota mensual fixa equivalent a 4 sessions excepte el mes de setembre i de juny que es gira un rebut de mig mes.
-Si se’ns retorna un rebut, el mes següent es cobraran 5 euros més per les despeses de devolució i gestió.
-En cas de voler-se donar de baixa d’alguna activitat, és necessari notificar-ho via email 15 dies abans. En cas contrari es cobrarà la mensualitat corresponent.